Nyt partnerskab indenfor spirende Power-to-X Industri

Nye kræfter skal løfte den spirende Power-to-X Industri til en
størrelse,der kan være med til at skabe fremtidens energi
fundament

Nyt navn og fokus

Navnet på samarbejdet er A2X, og bag dette
står Juel+Krøyer, HYTOR og Sub-C Partner. De
tre er hver især ledende indenfor deres felter
men har set en mulighed for at gå sammen i
et nyt samarbejde og tilbyde en samlet
løsning til den nye industri. Den første ordre
er allerede sikret, og arbejdet er igangsat.
A2X bygger procesanlæg til Power-to-X (PtX)
industrien og med samlet 70 års erfaring fra
procesindustrien, så er det en meget
kompetent konstellation, der står bag A2X.
PtX er en helt ny industri i sin spæde start.
Som EPC turn key leverandør udfylder A2X et
manglende hul i værdikæden og kan derfor
sikre, at ejere og investorer sammen med
teknologiudbydere kan eksekvere på
planlagte anlæg.

A2X kan projektere, designe, konstruere og
installere samt drifte og vedligeholde anlæg
fra idé og gennem hele anlæggets levetid.
A2X kan også hjælpe på allerede designede
anlæg ved at bygge dem og efterfølgende
drifte og vedligeholde dem.
Det er en bevidst strategisk beslutning af alle
3 virksomheder, da der er et stort behov for
at sætte skub på den grønne omstilling, hvis
vi skal komme i mål med de politiske
målsætninger på både internationalt og
nationalt niveau. A2X er en ”one-point-ofcontact”
turn key partner og skaber derfor
stor værdi for kunden, da A2X kan varetage
anlægget i hele dets levetid.

Troværdigheden og valideringen på plads

A2X er allerede indtrådt som deltager i Dansk
Energi – PtX Partnerskab sammen med en
række andre førende PtX aktører i Danmark.
A2X’s rolle i partnerskabet, og dermed i
værdikæden, er at være en turn key partner
fra projektide til commissioning og gennem
hele anlæggets levetid.

A2X har derfor sat logo på de senest
opdaterede anbefalinger fra Dansk Energi til
regeringen om udarbejdelsen af en national
PtX strategi, så der for alvor kan sættes skub
på den grønne omstilling.

Om A2X

A2X består af ca. 200 kompetente og erfarne
ingeniører og teknikere, der dækker alle
discipliner i processen fra idé og design, til
produktion og installation samt drift og
vedligehold af anlægget efterfølgende.